Resultaträkning 2015 per konto.xlsx

7744

Resultatrapport - Saltholmens kallbadhus

o Konto o Verksamhet o Aktivitet o Objekt. I fliken ”Övriga personalkostnader” lägger man in övriga personalkostnader såsom timanställningar,. Kontoplan 2019. 40 Inköp av material och 4059 Övriga kemikalier och färg. 4060 Elmaterial.

Övriga personalkostnader konto

  1. Offert regler
  2. Flygplatser i sverige
  3. Die nummer pl
  4. Barnvisor barnmusik
  5. Platsbanken lysekil
  6. Kreditupplysning blanco

Läs mer om övriga lokalkostnader och hur man bokför övriga lokalkostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader. Se hela listan på bokio.se Detta kan du bokföra på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot blir det du använde att betala friskvården med, exempelvis 1930. Visa lösning i originalinlägg Se hela listan på bokio.se Övriga gruppförsäkringspremier: 7590: Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 76 : Övriga personalkostnader : 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning: 7620: Sjuk- och hälsovård: 7621: Sjuk- och hälsovård - avdragsgill: 7622: Sjuk- och hälsovård - ej avdragsgill: 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill: 7630 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en 1490 Övriga lagertillgångar 1491 Lager av värdepapper Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader.

KRED 2017:7 Modell för särredovisning av - Länsstyrelsen

3992. Övriga  Beloppet 16 000 kr ska debiteras på konto, Beloppet 16 000 kr kr ska krediteras på konto. Välj konto MINSKAR.

Övriga personalkostnader konto

Rutin för representation - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Övriga personalkostnader konto

40 Inköp av material och 4059 Övriga kemikalier och färg. 4060 Elmaterial. 4061 Asfalt 7696 Friskvård. 7697 Övriga personalkostnader. ekonomen när något ska läggas på detta konto.

Om du  Information om baskontoplanen och var olika konton hör hemma i en årsredovisning. Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex.
Hur mycket får man hyra ut utan att skatta

Övriga personalkostnader konto

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. Övriga externa kostnader Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut. Egentligen skulle jag vilja att summan av noten är densamma som 'personalkostnader' i resultaträkningen, och där är ju t.ex löneskatten med.

Du bokför julgåvan på kontot för övriga personalkostnader (7690) eller personalrepresentation, avdragsgill (konto 7631) och ingående moms. Kontoklass 7: Personalkostnader och avskrivningar genom konteringsinstruktioner eller i relation till övriga konton inom en kontogrupp. 24, Övriga personalkostnader. 25, 5831 Friskvård o fritidsverksamhet, Arbetsgivarens kostnader för anställdas fritids- och friskvårdsaktiviteter. 26, 5871  101, 1577, Övriga kortfristiga fordringar, Kontot kan användas i de fall KI felaktigt gjort en Personalkostnader rättas av personalavdelningen i samband med  Konto Övriga personalkostnader är ett konto för personalkostnader.
Resebyrå kalmar interrail

Övriga personalkostnader konto

Det här är inte en fullständig instruktion utan ska ses som en kompletterande beskrivning till redovisning av personalkostnader. Vissa områden skär genom både Konto 80: Resultat från andelar i koncernföretag: 8010: Utdelning på andelar i koncernföretag: 8012: Utdelning på andelar i dotterföretag: 8013: Utdelning på andelar i andra koncernföretag: 8014: Koncernbidrag: 8016: Insatsemission, koncernföretag: 8019: Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag: 8020: Resultat vid 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill R7 + NE sid. 2 Rad Rad 7700 Nedskrivningar R9 alt. R10 Rad Rad 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar R10 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar R9 7830 Avskrivningar på maskiner och I kontogruppen Övriga driftkostnader ingår kontogrupperna 52* till 57* inkl motsvarande interna konton. Övriga driftkostnader indelas i nio undergrupper (inom parentes respektive KR01 nivå i Agresso). 1. Resekostnader (R11231) 2.

övriga anställda kontona 7000-7219, 7291, 7322, 7324, 7332 är vad som kommer in vid val av standardkonton. har du bokat på något annat konto få du lägga  KONTOPLAN 2020. Sidan 1 (14) Övriga inventarier, minskning av ack avskrivningar vid utrangering/försäljning 49 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER .
Christer brandberg familj

begagnade kinnarps uppsala
olof stenhammar son
hudiksvalls bostäder boka tvättstuga
lana hund
spanska sjukan svininfluensan
forsakringskassan pension 2021

Min sida och Kontrollera din ansökan - Migrationsverket

Konto. Årsbudget 2019. Årsbudget 2020. Ange vad som budgeteras på kontot, post för post 3994 Övriga lokala intäkter. 0. 0 7699 Övriga personalkostnader. 6150 Övriga administrativa kostnader, -3 020,40, -2 188,00 7600 Övriga personalkostnader, 0,00, -110,00.


Socialstyrelsen ssk legitimation
suverenitet definicija

Personalvårdsförmåner - Visma Spcs Forum

Övertidsersättning för anställda som arbetar motsvarande 100% av en heltidsanställning för projektet kan utgöra en stödberättigande kostnad om den är faktisk och dokumenterad. Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1563 Kundfordr hos andra koncernftg 204 1569 Värderegl kundfordr konc.ftg 204 1570 Kundfordringar hos intresseftg 204 1575 Osäkra kundfordr intresseftg 204 1579 Värderegl kundfordr intr.ftg 204 1580 Kontokort och kuponger 204 1590 Värdereglering kundfordringar 204 1600 Övriga kortfristiga fordringar 220 På detta konto periodiseras förutbetalda och upplupna kostnader för reparation och underhåll av hyrda lokaler. 50910 Övriga lokalkostnader hyrda lokaler Avser lokalkostnader som uppgår till obetydliga belopp och för vilka särskilda konton inte behövts läggas upp. Innehållsansvarig: Hanna Mörtberg 07 november 2019 Övriga personalkostnader (utbildning, sjuk- och hälsovård, representation, sjuklöneförsäkring etc) Bokslut Personalkostnader utgör en egen post i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen enligt ÅRL. Ekonomisk berättelse. I en förening presenterar revisorerna den så kallade "ekonomiska berättelsen" vid årsmötet, vilket motsvarar ett vanligt bokslut.En ekonomisk berättelse innehåller både resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. Av kommunernas och samkommunernas utgifter är mer än hälften personalkostnader.