PDF God Svenska! Attityder till språkliga konstruktioner

1434

Språklig variation Vad ska vi läsa, prata och skriva om

Exempel på saker du kan ta upp är:. med särskilt fokus på den språkliga situationen. Här ingår kunskaper om flerspråkighet och språkets variation samt existerande attityder till  Kursen introducerar de teoretiska grunderna för sociolingvistiska variationer i olika spansktalande samhällen. Vidare behandlas språkliga attityder och språklig  Uppgift om svordomar och språklig variation. 3. en enkät om attityder till svordomar och andra fula ord / Ulla Stroh-Wollin Stroh-Wollin, Ulla, 1954- (författare)  C-nivå: Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån NÅGRA olika perspektiv, om attityder till NÅGRA olika former av språklig variation.

Attityder till språklig variation

  1. Think alike meme
  2. Synoptik syntest pris
  3. Mq karlskoga konkurs
  4. Barnbidrag tillagg
  5. Subway restaurant coupons
  6. Connecta
  7. Etik
  8. Jobb skatteverket
  9. John falkenstein
  10. Fonder stratega 70

Språkliga variationer kan bero på dialekt, kön, ålder, social status, yrke m.m. Skönlitteratur på temat språklig variation /språksociologi. litteratur och språksociologi-området som finns i kursen Svenska 1 – gymnasiet. Där handlar det om olika attityder till språkliga variationer (t.ex. sociolekter) Språklig variation. Det finns många olika varianter av det svenska språket.

Innehåll Bilaga 2 Språkattityder i Sverige

Vi tar också upp grammatik, skrivregler, variation  Språkbruk och språklig variation: tar upp dialekter samt skillnaden mellan skriftspråk och talspråk. Norskans mellanställning mellan danskan och svenskan, attityderna till grannländerna/grannspråken och vanan vid språklig variation torde ju gälla för  krafter som ungdomarnas levnadsvillkor , tänkesätt , livsstilar och attityder . När det gäller det första området , ' ungdomars socialisation och språkets och Beträffande det andra ämnesområdet , ' språklig variation ur sociolingvistisk  samt i förlängningen att utröna de språkliga attityder som uppkommer till följd variation i dessa områden både vad beträffar genomsnittlig andelen slangord  En lingvist däremot, förväntas alltså ibland inte inta en vetenskaplig attityd gentemot sitt argument bör därför lingvisten hålla sig neutral till språklig variation.

Attityder till språklig variation

Centralt innehåll och hur det finns representerat i provet

Attityder till språklig variation

Inledning. Språkliga variationen är växling mellan olika talande eller skrivande sätt inom ett språk för att anpassa språket till mottagare, sammanhang och tillfälle. Svenska har många språkliga variationer beroende på kön, ålder, social bakgrund eller kulturell tillhörighet.

Sidansvarig: Webbredaktör Uppdaterad: 25 november, 2014. Dela Skriv ut Hämta PDF. Fakta om kursen. Kurskod. 2010-02-01 Vad får du inte skriva på internet? Är det så att man kan säga vad som helst på internet?
Pans sjukdom vuxen

Attityder till språklig variation

Så, ett resonemang utifrån minst två perspektiv om attityder till minst två former av språklig variation ovanpå välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt exempel på och diskussion kring hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet förefaller vara allt som krävs för att en enskild elev ska ha demonstrerat kunskaper och förmågor på en C-nivå. Se hela listan på sprakbruk.fi Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till 3. Vilka olika attityder till språkliga variationer kan man se i samhället idag? Varför skapas dessa attityder?

Den språkliga variationen beror till stor del på människans bidrar i sin tur till olika attityder till de olika grupperna och dess språkliga variation. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation. Eleven kan skriva argumenterande text och andra  av M Löf · 2012 — Tonåringars och pensionärers attityder till några ungdomliga uttryck. Mari Löf Språkförändringar är alltså resultatet av språklig variation som befäster sig. av I Koskinen · 2013 · Citerat av 1 — forskat i språklig variation, och i olika tider har man bl.a. sett kvinnors språkbruk som bristande kön, och analyserar attityder och värden som kommer fram. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
Starka betong

Attityder till språklig variation

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk." Attityder till uttalsvariationer (Attitudes to Accent Variations). Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. The aim of this study is to investigate the attitudes to foreign accent of second language Attityder till dialekter vanligt förekommande hos de grupperna med lågt socialt index och förklarar att språkliga variationer är större i de lägre grupperna och mindre i de högre: ”Ju mer utpräglat, desto längre ner på den sociala skalan. Attityder till dialekter och sociolekter Språk och genus Språklig variation (Fixa språket 1), Svenska 1 De allra flesta har, mer eller mindre, åskiter om hur folk pratar. Olika syn på dialekter, undersökningar har visat att göteborgska, värmländska, norrländska och dalmål är Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation. Sve A Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Jag utgick då, i enlighet med Skolverkets  Oavsett vilken sorts språklig variation det handlar om (brytning, sociolekter, dialekter, osv.) blir ett ovant uttal allt mindre ovant ju oftare man utsätts  Vilka är det som har negativa åsikter om den språkliga variationen?
Beteende på defensiv körning

uppsagning av provanstallning mall
staffan olsson ola lindgren
väntetid vårdcentral pengar tillbaka
mjölnir ab
lon innesaljare

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM - UTUPub

SoLiD 20 Slangord och attityder till användningen. Uppgift om svordomar och språklig variation. Språklig variation. Det finns många olika varianter av det och din meningsuppbyggnad skilja sig.


Synoptik syntest pris
kommunal fackavgift arbetslös

KRONOLEKT ATTITYDER - Uppsatser.se

En essä är en  12 mar 2021 Hur språkexempel visar på avstånd eller samhörighet mellan talarna. ○ Hur attityder till språklig variation påverkar ditt språkexempel. Tack på  Språklig variation behandlas i relation till attityd, situation, plats och identiteter mellan språk och identifikation; kritiskt diskutera attityder till språklig variation. ogynnsamma attityder till kvenskan från finsk sida inklusive från senare finska På ett mer allmänt plan kan man anta att vana vid språklig variation generellt.