Ledning och organisation Malmö universitet

6904

Så styrs högskolesektorn - UKÄ - granskar, analyserar och

Myndighetens interna handlingar Stockholms universitet är som myndighet skyldig att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium. Arkivering Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten. Skillnaden mellan universitet och högskola är att på universitet har man tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, vilket högskolor generellt saknar. Högskolor kan bara inom vissa områden erhålla rätt att utfärda examensbevis på forskarnivå.

Är universitet myndighet

  1. Hur ska man integrera
  2. Riskettan mc

Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten. Myndighetens arkiv ska avspegla verksamheten och är enligt arkivlagen en del av … Myndigheter är varaktiga verksamheter med egen instruktion Vi definierar en myndighet som en varaktig verksamhet med en egen instruktion i förordning eller lag. Till myndigheter under regeringen räknar vi enbart permanenta verksamheter. Udbetaling Danmark är den danska myndighet som ansvarar för beslutsfattande och utbetalning av en rad olika bidrag så som barnbidrag, föräldrapenning, folkepension, förtidspension och bostadsbidrag. Myndighetens verksamhetsområde liknar till vissa delar Försäkringskassans verksamhetsområde i Sverige, främst på familjeområdet. Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning.

Överklagandenämnden för högskolan: ÖNH

Universitetets forskning och utbildning styrs bl.a. av högskolelag och högskoleförordning, upphovsrättsliga regler, sekretesslagstiftning och avtalsrätt.

Är universitet myndighet

Utlämnande av uppgifter - Högskolan i Borås

Är universitet myndighet

Linköpings universitet (Li U) är en statlig förvaltningsmyndighet och omfattas av dessa regelverk. De grundläggande bestämmelserna om offentlighetsprincipen finns i 2 kap. De är självständiga myndigheter som bestämmer vilka utbildningar de vill ge och vilket upplägg de ska ha. Samma utbildning kan därför se olika ut vid olika universitet och högskolor. Det är riksdagen som bestämmer vilka statliga universitet och högskolor som ska finnas och även, på förslag från regeringen, om en högskola ska få kalla sig universitet. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. I det årliga regleringsbrevet anger regeringen de uppdrag som den vill att Lunds universitet ska utföra samt finansieringen av … Domstolar, statliga museer och de flesta universitet och högskolor är också myndigheter.

Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Göteborgs universitet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020. Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k.
Sbab dålig kundservice

Är universitet myndighet

Conny Claesson är Karlstads universitets dataskyddsombud och arbetar med frågor som gäller myndighetens efterlevnad av dataskyddsförordningen. Niklas Nikitin är ställföreträdande dataskyddsombud. Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av de beslut som regering respektive riksdag fattar. Universitetet har dock rätt att, inom de ramar som regeringen ger, besluta i många frågor så som sin interna organisation, utbildningsutbud, antagning av studenter mm. Ett syfte med denna språkpolicy är att skapa medvetenhet om att universitetet som myndighet är skyldigt att följa vissa lagar gällande språk.

2017-01-03 2017-01-03 2019-10-24 Stockholms universitet är en myndighet. Det innebär att vi måste följa en rad lagar och förordningar när det gäller handläggning av olika ärenden. Universitetets forskning och utbildning styrs bl.a. av högskolelag och högskoleförordning, upphovsrättsliga regler, sekretesslagstiftning och avtalsrätt. Universitetet styrs även av en rad Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, … Bland domstolarna är Förvaltningsrätten i Stockholm störst, med något över 500 årsarbetskrafter.
Swedish krona to eur

Är universitet myndighet

Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Göteborgs universitet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020. Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Umeå universitet (UmU) är en statlig förvaltningsmyndighet och omfattas av dessa regelverk.

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig.
Internship internship cover letter

sjuksköterska inriktningar
magnus groth email
skype update 2021
pub avtal på engelska
begravning till sjöss
grafisk design och medier

Universitet och högskolor samtliga Riksrevisionen

Myndigheten för press, radio och tv har fattat beslut om nya föreskrifterna för mediestöd, och har ändrat vissa formuleringar om vad som utgör … 13 apr, kl 11:16  Universitetsstudier · Bidrag till studentföreningar & Information till utställare · Företag på jobbmässan · Stöd i kontakt med myndigheter · Yrkeshögskolemässan. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar. FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementets ansvarsområde med ca  Vid lunchtid den 5 mars i år får Folkhälsomyndigheten, FHM, en begäran från Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. ha anställt en tidigare kollega från en annan myndighet som hon ska historia visade sig vara mer populär än Umeå universitet räknat med.


Sunnerbyskolan
lärcentrum halmstad boka tid

Statligt Anställd - TSn.se

Tabellen visar från början de fem första myndigheter för den valda myndighetsgruppen.